Kurumsal

2000 tarihinde Mega Center'da Arc Kuruyemi? olarak olarak ticari faaliyetimize ba?lad?k. Daha iyi hizmet verebilmek ve ürün kalitesini art?rmak için uzman ekibimizle birlikte siz mü?terilerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. ?? ili?kilerinde dürüstlü?ü ve sayg?nl??? birinci planda tutmay? kendine ilke edinmi? bir anlay??la sizlerin çözüm orta?? olmaya devam ediyoruz. Vizyonumuz: Ko?ulsuz mü?teri memnuniyeti. Misyonumuz: Mü?teri memnuniyeti ilkesini esas alarak gerçekle?tirdi?imiz her i?in daha sonraki i?lerimize referans olmas?n? sa?lamakt?r.

─░LET─░┼×─░M B─░LG─░LER─░M─░Z

  • Adres: ARC TARIM ▄R▄NLER? GIDA KURUYEM?? SAN VE T?C LTD ?T?KOCATEPE MAH. 12 SOK. MEGA CENTER C BLOK NO:180 BAYRAMPA?A / ?STANBUL
  • Email: info@arckuruyemis.com
  • Telefon: +90 212 437 04 26
  • Fax: +90 212 437 04 76

M├ť┼×TER─░ H─░ZMETLER─░

+90 212 437 04 26